Świetlica szkolna w SP72 w Gdańsku jest czynna od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w godzinach 6:30-17:00.

Telefon kontaktowy:

530 529 043

Udział dziecka w zajęciach świetlicowych możliwy po uprzednim zakwalifikowaniu.

Należy złożyć wniosek o przyjęcie do świetlicy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być obowiązkowo podpisana przez Rodziców/Prawnych opiekunów oraz przez każdą osobę upoważnioną do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.

Prosimy o zapoznanie się z wyprawką obowiązującą na rok szkolny 2023/2024, którą należy dostarczyć do dnia 15 września 2023r.