Plan lekcji na rok szkolny 2023/2024

GRUPA 0A /S. 8/

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

 

 

 

 

 

2.

8.55-9.40

 

 

 

 

 

3.

9.50-10.35

9.50-10.20

FIT

10.00-10.30

J. ANGIELSKI

 

 

10.00-10.30

RELIGIA

4.

10.45-11.30

10.20-10.50

FIT

11.15-11.45

RELIGIA

10.45-11.15

J. ANGIELSKI

 

 

5.

11.50-12.35

 

 

 

 

 

6.

12.55-13.40

 

 

 

 

 

7.

13.50-14.35

 

 

 

 

 

8.

14.35-15.20

 

 

 

 

 

GRUPA 0B /S. 9/

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

 

 

8.30-9.00

FIT

 

 

2.

8.55-9.40

 

 

9.00-9.30

FIT

 

9.30-10.00

RELIGIA

3.

9.50-10.35

 

 

 

 

 

 

4.

10.45-11.30

 

10.45-11.15

RELIGIA

11.15-11.45

J. ANGIELSKI

 

 

5.

11.50-12.35

 

 

 

 

 

6.

12.55-13.40

 

 

 

 

 

7.

13.50-14.35

 

 

 

 

 

8.

14.35-15.20

 

 

 

 

 

KLASA IA /S. 15/

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

FIT CHŁ. /SG/

 

 

J. ANGIELSKI

J. ANGIESLSKI

2.

8.55-9.40

EW

EW

FIT DZ. /SG/

W-F /SG/

EW

3.

9.50-10.35

EW

EW

RELIGIA

EW

W-F /SG/

4.

10.45-11.30

EW

J. ANGIELSKI

EW

EW

EW

5.

11.50-12.35

EW /S.36/

BASEN

EW

EW

RELIGIA

6.

12.55-13.40

EW

 EW

 

 

7.

13.50-14.35

 

 

 

 

 

8.

14.35-15.20

 

 

 

 

 

KLASA IB /S. 16/

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

 

J. ANGIELSKI

 

EW

 

2.

8.55-9.40

RELIGIA

EW

 

J. ANGIELSKI

J. ANGIELSKI

3.

9.50-10.35

EW

EW

EW

EW

EW

4.

10.45-11.30

EW

FIT /SG/

EW

EW

EW /S. 36/

5.

11.50-12.35

EW

 

EW

EW

WF /SG/

6.

12.55-13.40

EW

 

EW /SG/

RELIGIA

 

7.

13.50-14.35

FIT /SG/

 

BASEN

 

 

8.

14.35-15.20

 

 

 

 

 

KLASA IIA /S. 14/

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

 

 

EW

 

EW

2.

8.55-9.40

EW

WF /SG/

EW

BASEN

EW

3.

9.50-10.35

EW

EW /S. 36/

RELIGIA

EW

EW

4.

10.45-11.30

EW

EW

EW

EW

EW

5.

11.50-12.35

EW

EW

WF /SG/

EW

EW

6.

12.55-13.40

FIT /SG/

RELIGIA

 

FIT /SG/

 

7.

13.50-14.35

 

 

 

 

 

8.

14.35-15.20

 

 

 

 

 

KLASA IIB /S. 11/

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

 

 

 

 

 

FIT /SG/

2.

8.55-9.40

EW

 

RELIGIA

EW

EW

3.

9.50-10.35

EW

EW

EW

EW

EW

4.

10.45-11.30

EW

EW

EW

J.ANGIELSKI

EW

5.

11.50-12.35

WF /SG/

EW

EW

FIT /SG/

EW

6.

12.55-13.40

J.ANGIELSKI

J.ANGIELSKI

BASEN

 

RELIGIA

7.

13.50-14.35

 

WF /SG/

 

 

8.

14.35-15.20

 

 

 

 

 

KLASA IIIA /S. 10/

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

EW

 

EW

 

J.ANGIELSKI

2.

8.55-9.40

EW

FIT /SG/

EW

BASEN

EW

3.

9.50-10.35

EW

EW

EW

EW

EW

4.

10.45-11.30

EW /SG/

EW

EW

J.ANGIELSKI

EW

5.

11.50-12.35

J.ANGIELSKI

EW

RELIGIA

EW

RELIGIA

6.

12.55-13.40

 

EW

 

FIT /SG/

 

7.

13.50-14.35

 

 

 

 

 

8.

14.35-15.20

 

 

 

 

 

KLASA IIIB /S. 12/

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

EW /SG/

EW /S. 36/

RELIGIA /S. 11/

BASEN

 

2.

8.55-9.40

EW

J.ANGIELSKI

EW

EW

EW

3.

9.50-10.35

EW

EW

EW

EW

EW

4.

10.45-11.30

EW

EW

EW

EW

J.ANGIELSKI

5.

11.50-12.35

J.ANGIELSKI

EW

FIT /SG/

FIT /SG/

EW

6.

12.55-13.40

SKS /SG/

SKS /SG/

 

 

 

7.

13.50-14.35

 

RELIGIA

 

 

 

8.

14.35-15.20

 

 

 

 

 

KLASA IVA

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

 

 

PRZYRODA /S. 33/

 

2.

8.55-9.40

 

J. ANGIELSKI /S. 37/

J.ANGIELSKI /S. 37/

BASEN DZ.

WF /SG/

3.

9.50-10.35

J.POLSKI /S. 32/

WF /SG/

J.POLSKI /S. 32/

WF DZ.

MATEMATYKA /S. 34/

4.

10.45-11.30

MATEMATYKA  /S. 34/

HISTORIA /S. 33/

J.POLSKI /S. 32/

RELIGIA /S. 35/

J. POLSKI /S. 32/

5.

11.50-12.35

PLASTYKA /S. 37/

INFORMATYKA /S. 36/

MATEMATYKA /S. 34/

MATEMATYKA /S. 34/

GODZ. WYCH. /S. 32/

6.

12.55-13.40

RELIGIA /S. 33/CZYT./

J.POLSKI /S. 32/

BASEN CHŁ.

PRZYRODA /S. 33/

 J. ANGIELSKI /S. 37/

7.

13.50-14.35

 

TECHNIKA /S. 37/

WF CHŁ.

 

 

8.

14.35-15.20

 

MUZYKA /S. 35/

 

 

 

KLASA IVB

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

 

MATEMATYKA /S. 34/

MATEMATYKA /S. 34/

 

 WDŻ /S. 12/

2.

8.55-9.40

 

MATEMATYKA /S. 34/

J.POLSKI /S. 32/

BASEN DZ.

WF

3.

9.50-10.35

 

WF /SG/

PRZYRODA /S. 33/

WF DZ.

J.ANGIELSKI /S. 32/

4.

10.45-11.30

RELIGIA /CZYTELNIA/

J.POLSKI /S. 32/

RELIGIA /S. 35/

J.POLSKI /S. 32/

TECHNIKA /S. 37/

5.

11.50-12.35

HISTORIA /S. 33/

J.ANGIELSKI /S. 32/

J.ANGIELSKI /S. 33/

J.POLSKI /S. 32/

6.

12.55-13.40

J.POLSKI /S. 32/

MUZYKA /S. 35/

BASEN CHŁ.

PLASTYKA /S. 37/

 

7.

13.50-14.35

GODZ. WYCH. /S. 32/

INFORMATYKA /S. 36/

WF CHŁ.

PRZYRODA /S. 33/ 

 

8.

14.35-15.20

MATEMATYKA /S. 34/

 

 

 

 

KLASA VA

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

 

 

 

MATEMATYKA /S. 34/

J.POLSKI /S. 32/

2.

8.55-9.40

 

WF

MATEMATYKA /S. 34/

J.POLSKI /S. 32/

J.ANGIELSKI /S. 37/

3.

9.50-10.35

HISTORIA /S. 33/

J.POLSKI /S. 32/

MATEMATYKA /S. 34/

J.POLSKI /S. 32/

BASEN

4.

10.45-11.30

J.ANGIELSKI /S. 37/

J.ANGIELSKI /S. 37/

WF /SG/

BIOLOGIA /S. 33/

WF

5.

11.50-12.35

J.POLSKI /S. 32/

HISTORIA /S. 33/

TECHNIKA /S. 37/

GODZ.WYCH. /S. 33/

6.

12.55-13.40

PLASTYKA /S. 34/

MATEMATYKA /S. 34/

RELIGIA /S. 35/

 

 

7.

13.50-14.35

RELIGIA /CZYTELNIA/

MUZYKA /S. 35/

 

 

 

8.

14.35-15.20

GEOGRAFIA /S. 35/

INFORMATYKA /S. 36/

 

 

 

KLASA VB

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

RELIGIA /S. 35/

 

J.ANGIELSKI /S. 37/

J.ANGIELSKI /S. 37/

J.POLSKI /S. 35/31/

2.

8.55-9.40

 WF /SG/

J.POLSKI /S. 35/

J.POLSKI /S. 35/

MATEMATYKA /S. 34/

MATEMATYKA /S. 34/

3.

9.50-10.35

J.POLSKI /S. 35/

J.ANGIELSKI /S. 37/

J.POLSKI /S. 35/

BASEN

MUZYKA /S. 33/

4.

10.45-11.30

HISTORIA /S. 33/

INFORMATYKA /S. 36/

TECHNIKA /S. 37/

WF

MATEMATYKA /S. 34/

5.

11.50-12.35

PLASTYKA /S. 34/

MATEMATYKA /S. 34/

RELIGIA /S. 35/

BIOLOGIA /S. 33/ 

GODZ.WYCH /S. 34/

6.

12.55-13.40

GEOGRAFIA /S. 35/

HISTORIA /S. 33/

 WDŻ /S. 12/

 

WF /SG/

7.

13.50-14.35

 

 

 

 

 

8.

14.35-15.20

 

 

 

 

 

KLASA VIA

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

HISTORIA /S. 33/

J.POLSKI /S. 32/

BASEN DZ.

MATEMATYKA /S. 34/

2.

8.55-9.40

J.ANGIELSKI /S. 37/

J.POLSKI /S. 32/

RELIGIA /CZYTELNIA/

WF DZ.

J.POLSKI /S. 32/

3.

9.50-10.35

MATEMATYKA /S. 34/

MATEMATYKA /S. 34/

WF /SG/

MATEMATYKA /S. 34/

J.ANGIELSKI /S. 37/

4.

10.45-11.30

J.POLSKI /S. 32/

WF /SG/

BIOLOGIA /S. 33/

PLASTYKA /S. 37/

MUZYKA /S. 33/

5.

11.50-12.35

GEOGRAFIA /S. 35/

J.ANGIELSKI /S. 37/

J.POLSKI /S. 32/

RELIGIA /S. 37/

GODZ.WYCH /S. 37/

6.

12.55-13.40

TECHNIKA DZ. /S. 53/

INFORMATYKA /S. 36/

 TECHNIKA CHŁ. /S. 53/

BASEN CHŁ.

 

7.

13.50-14.35

 

HISTORIA /S. 33/

 

WF CHŁ.

 

8.

14.35-15.20

 

 

 

 

 

KLASA VIB

GODZINY LEKCYJNE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

8.00-8.45

MATEMATYKA /S. 34/

 

J.POLSKI /S. 35/

BASEN DZ.

INFORMATYKA /S. 36/

2.

8.55-9.40

HISTORIA /S. 33/

 

BIOLOGIA /S. 33/

WF DZ./

TECHNIKA CHŁ. /S. 53/

J.POLSKI /S. 35/

3.

9.50-10.35

J.ANGIELSKI /S. 37/

J.POLSKI /S. 35/

WF /SG/

J.ANGIELSKI /S. 37/

J.POLSKI /S. 35/

4.

10.45-11.30

J.POLSKI /S. 35/

WF /SG/

MATEMATYKA /S. 34/ 

MATEMATYKA /S. 34/

RELIGIA /S. 35/

5.

11.50-12.35

RELIGIA /CZYTELNIA/

MUZYKA /S. 35/

WDŻ /S. 12/ 

GODZ.WYCH /S. 35/

 

6.

12.55-13.40

PLASTYKA /S. 37/

J.ANGIELSKI /S. 37/

 

TECHNIKA DZ. /S. 53/

BASEN CHŁ.

 

7.

13.50-14.35

GEOGRAFIA /S. 35/

MATEMATYKA /S. 34/

 

WF CHŁ.

 

8.

14.35-15.20

 

HISTORIA /S. 33/