Dane adresowe SP72 w Gdańsku:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Szkoła Podstawowa nr 72
ul. Kłosowa 3
80-627 Gdańsk
skrzynka ePUAP: ZSP3Gdansk

Telefon: 583073121

E-mail: sekretariat@zsp3.edu.gdansk.pl

www.facebook.com/sp72gda