Plan pracy SP72 w Gdańsku na rok szkolny 2023/2024:

Priorytety MEN i Kuratorium na rok szkolny 2023/2024:

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024:

  • Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy (w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego).
  • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
  • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
  • Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
  • Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
  • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
  • Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Lp.

Wydarzenie

Data

Nauczyciel odpowiedzialny

Nauczyciel rezerwowy

(pomoc)

WRZESIEŃ

 1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2023

Bernadeta Skwierawska,
Marta Rosa,
Beata Chylińska,
Piotr Zygmunt,
Agnieszka Koprowska,
M. Kubinowska (SU)

Maria Kubinowska

2. 

Dzień Kropki

15.09.2023

Natalia Grygiel

Wychowawcy

3. 

Sprzątanie Świata

18.09.2023

Patrycja Goc

Wychowawcy

4. 

Dookoła Świata

26.09.2023

Maria Kubinowska,
Milena Rajkowska-Panius

Wychowawcy

5. 

Dzień Chłopaka

30.09.2023

Wychowawcy

Wychowawcy,

 n-le świetlicy

PAŹDZIERNIK

 1.

Światowy Dzień Dzieci z Afazją

2.10.2023

Magdalena Kaźmierczak-Burchardt

Wychowawcy

2. 

Światowy Dzień Zwierząt PAKA DLA ZWIERZAKA

2-13.10.2023

Nauczyciele świetlicy

Wychowawcy

3. 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

6.10.2023

M.Rajkowska-Panius, D.Rządczyk

 

4. 

Mój nauczyciel też był kiedyś dzieckiem

9.10.2023

Beata Chylińska

Nauczyciele

5. 

Dzień Gier Planszowych

10.10.2023

Wychowawcy

 

6. 

Pasowanie Klas Pierwszych z DEN

13.10.2023

Patrycja Goc,
Emilia Wojewoda,
M. Kubinowska (SU)

 

 7.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2023

Joanna Wrońska,
Danuta Bocheńska,
Jarosław Jasiel,
M. Kubinowska (SU)

Wychowawcy klas 4-6

8. 

Miesiąc Bibliotek Szkolnych – Bijemy rekord czytania na przerwach

23.10.2023

M. Kocańda

 

9. 

Turniej Piłki Nożnej

październik 2023

Jarosław Jasiel

Wychowawcy

LISTOPAD

 1.

Herbatka dla Seniora

6-10.11.2023

Arleta Kaliczak 

Wychowawcy

 2. 

Tydzień patriotyczny
z Koncertem Pieśni Patriotycznych

6-10.11.2023

Beata Chylińska,
Natalia Grygiel

Wychowawcy 

3.

Szkoła do Hymnu – Apel Patriotyczny

10.11.2023

Patryk Skarbek Tłuchowski,
M. Kubinowska (SU)

Wychowawcy

4. 

Konkurs z okazji Święta Niepodległości

13.11.2023

Natalia Grygiel

 

5. 

Warsztaty Profilaktyczne (przemoc + zagrożenia w sieci)

 20.11.2023

M. Kaźmierczak-Burchardt

 

6. 

Światowy Dzień Praw Dziecka

20.11.2023

Beata Chylińska,
Marta Rosa

Wychowawcy

7. 

Urodziny Tumbo

22.11.2023

Agnieszka Koprowska

Wychowawcy

8. 

Dzień Fibonacciego

23.11.2023

M. Rajkowska-Panius

 

9. 

Konkurs Alfik Matematyczny

22.11.2023

M. Rajkowska-Panius

 

10. 

Konkurs ortograficzny kl 4-6

24.11.2023

Joanna Wrońska

 

GRUDZIEŃ

 1.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

4.12.2023

M. Kaźmierczak-Burchardt

Wychowawcy

N-le wspomagający

 2. 

Dzień Wolontariusza

5.12.2023

Agnieszka Koprowska

Wychowawcy

 3. 

Mikołajki

6.12.2023

 

Wychowawcy

 4.

Kiermasz Świąteczny

14/15.12.2023

Bożena Rzepka

Wszyscy nauczyciele

5. 

Przegląd piosenek świątecznych i kolęd

Kolędowanie

15.12.2023

15/20.12.2023

Patrycja Goc, Marta Rosa (1-3)

M. Kaźmierczak Burchardt,

P. Skarbek-Tłuchowski (4-6)

Wychowawcy 

6. 

Wigilie klasowe i Koncert słowno - muzyczny

22.12.2023

Bernadeta Skwierawska,
Bożena Rzepka,
Natalia Grygiel

Wychowawcy

STYCZEŃ

 1.

Kartka dla Seniora

19.01.2024

Świetlica

Wychowawcy

2. 

Dzień Babci i Dziadka w klasach pierwszych

19.01.2024

Patrycja Goc,

Emilia Wojewoda

3. 

Konkurs Języka Angielskiego klasy 4-6

23.01.2024

Maria Kubinowska

 

4. 

Światowy Dzień Logiki i Kryptologii

25.01.2024

Milena Rajkowska- Panius

 

5. 

Bal Karnawałowy Klasy 1-3

26.01.2024

B. Skwierawska,
E. Wojewoda

 

6. 

Bal Karnawałowy klasy 0

 

 

Wychowawcy klas 0

LUTY

1.

Światowy Dzień Chorego – zbiórka na rzecz Hospicjum

11.02.2024

Świetlica

Wychowawcy

2. 

Walentynki w klasach 0-3

14.02.2024

 

Wychowawcy 0-3

3. 

Dyskoteka walentynkowa klasy 4-6

14.02.2024

M. Kubinowska,
J. Wrońska,
M.Kaźmierczak- Burchardt

Wychowawcy 4-6

4. 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21.02.2024

J. Wrońska

 

5. 

Dzień Przewodnika Turystycznego

21.02.2024

 

Wychowawcy

MARZEC

1.

Dzień Kobiet

8.03.2024

 

Wychowawcy

2. 

Dzień Matematyki (klasy 1-3)

12.03.2024

Bernadeta Skwierawska, Patrycja Goc,
Beata Chylińska

 

3. 

Dzień Liczby ‘PI’ (4-5)

14.03.2024

Milena Rajkowska-Panius, D.Rządczyk

 

4. 

Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

20.03.2024

W. Skierka- Janicka

 

5. 

Międzyszkolny Konkurs Malarski –Zmalujmy Gdańsk

20.03.2024

Katarzyna Jędrys-Siuda

 

6. 

KANGUR matematyczny dla klas 2-6

 marzec 2024 

Milena Rajkowska-Panius

 

7. 

Stwórz film/spot reklamowy

 marzec 2024

P. Skarbek-Tłuchowski

 

8. 

Międzyklasowy Konkurs Recyclingowy

21.03.2024

Świetlica

Wychowawcy

9. 

Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień bez plecaka

 

21.03.2024

Emilia Wojewoda,
Ewa Sawicka

Wychowawcy

Nauczyciele wspomagający

Świetlica

10. 

Światowy Dzień Zespołu Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki

21.03.2024

Natalia Gaweł,
Daria Keiss-Dolańska

Wychowawcy

KWIECIEŃ

1.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

03.04.2024

Ewa Sawicka,
Natalia Gaweł,
M. Kaźmierczak-Burchardt

Wychowawcy

2. 

II Międzyszkolny Turniej Siatkarski

05.04.2024

Natalia Grygiel,
Ernest Kurys

 

3. 

Konkurs fotograficzny o Gdańsku

kwiecień 2024

B. Skwierawska,
M. Rosa

Wychowawcy

4. 

Kartka Urodzinowa dla Chopina

10.04.2024

P. Skarbek-Tłuchowski

 

5. 

Szkolny konkurs „Dotknąć nieba" - pokaz własnoręcznie wykonanych latawców

17.04.2024

M. Rajkowska-Panius

 

6. 

Międzyklasowy Turniej Warcabowy dla klas 1-3

18-20.04.2024

Świetlica

 

 7. 

Finał akcji „Pola Nadziei”

20.04.2024

A. Koprowska,
B. Rzepka

 

8.

Dzień Ziemi

22.04.2024

W. Skierka-Janicka,
K. Wojciechowska,
Natalia Grygiel

Wychowawcy

9. 

Światowy Dzień Książki

23.04.2024

E. Wojewoda,
P. Goc,
M. Kocańda

Wychowawcy

10. 

Szkolny Konkurs Tańca

29.04.2024

P. Krause

Wychowawcy 

MAJ

1.

Święto Flagi /Święto Konstytucji 3 Maja

6.05.2024

M. Kubinowska (SU),
P. Zygmunt,
M. Rajkowska-Panius,
P. Skarbek-Tłuchowski

Wychowawcy

2. 

Dzień Sobowtóra Literackiego

10.05.2024

 

Wychowawcy

3. 

Cała Polska Czyta Dzieciom

maj 2024

M. Kocańda

 

4. 

Spelling in English – konkurs wewnątrzklasowy 0-3

24.05.2024

A. Fularczyk

 

5. 

Klub Europejczyka klasy 4-6

maj 2024

Kinga Wojciechowska

 

6. 

Szkolny Konkurs „Matematyka w obiektywie”

24.05.2024

M. Rajkowska-Panius

 

7. 

Turniej piłki Nożnej o Puchar Dyrektora SP nr 72

 maj 2024

J.Jasiel

 

8. 

Międzyklasowy Konkurs Fotograficzny

 maj 2024

Świetlica

 

9. 

Dzień Rodziny

27.05.2024

 

 Wychowawcy

CZERWIEC

 1.

Dzień Dziecka (w klasach, wycieczki)

3.06.2024

 

Wychowawcy

2. 

Konkurs – Piosenka Wakacyjna

 

P. Skarbek-Tłuchowski

 

3. 

Konkurs ortograficzny kl. 1-3

05.06.2024

B. Skwierawska,
M. Rosa

 

4. 

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego Kl. 1-3

21.06.2024

N. Grygiel,
B. Chylińska,
M. Rosa,
B. Skwierawska,
P. Skarbek-Tłuchowski,
M. Kubinowska (SU)

 

5. 

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego Kl. 4-6

21.06.2024

J. Wrońska,
A. Fularczyk,
P. Skarbek-Tłuchowski,
M. Kubinowska (SU)

 

  6.

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego Kl. 0

Po 24.06.2024

 

Wychowawcy 

POZOSTAŁE