Zarys historyczny szkoły

1965 - 2009 OKRES SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1 WRZEŚNIA 1965: Powołanie i organizacja szkoły na podstawie <Orzeczenia w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej nr 72 w Gdańsku - Stogach przy ul. Kłosowej 3>, wydanego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego 21 maja 1965 roku. Pierwszym Dyrektorem został Władysław Siwoń.

24 KWIETNIA 1973: Szkole Podstawowej nr 72 nadano imię "majora Henryka Sucharskiego" na podstawie <Orzeczenia Kuratorium Okręgo Szkolnego Gdańskiego> z dnia 24.04.1973 r.

CZAS REFORMY - ROK 1999 1 WRZEŚNIA 1999: Likwidacji ulega Szkoła Podstawowa nr 72 im. majora Henryka Sucharskiego na postawie Uchwały nr VII/246/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 15 marca 1999 r.; postępowanie likwidacyjne zostało zakończone z dniem 31 sierpnia 2001 r.

1 WRZEŚNIA 1999: Powstaje publiczne Gimnazjum nr 11 w Gdańsku przy ul. Kłosowej 3 na podstawie Uchwały nr VII/132/99 RMG z dnia 15 marca 1999 r.

1 WRZEŚNIA 1999: Zostaje utworzony Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 na podstawie Uchwały nr VII/268/99 RMG z dnia 25 marca 1999 r. Rozwiązanie Zespołu nastąpiło z dniem 31 sierpnia 2001 r.

GIMNAZJUM NR 11

WRZEŚNIA 1999: Zostaje powołane publiczne Gimnazjum nr 11 w Gdańsku - Stogach przy ul. Kłosowej 3.

2004/2005: Społeczność szkolna rozpoczęła starania o nadanie imienia szkole.

7 STYCZNIA 2005: Uchwała Rady Pedagogicznej o wyborze imienia szkoły.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA STARA SIĘ O IMIĘ "OBROŃCÓW WESTERPLATTE"?

Uzasadnienie wniosku o nadanie imienia szkole: "Jesteśmy placówką oświatową z 40 - letnią tradycją. Od 1973 do 1999 r. nasza szkoła, jako szkoła podstawowa nosiła imię majora Henryka Sucharskiego. Obecnie, jako Gimnazjum nr 11, chcielibyśmy nawiązć do chlubnych tradycji żołnierzy polskich, ich bohaterskiej postawy i patriotyzmu. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami zawsze byli obecni na uroczystościach na Westerplatte, związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Imię "Obrońców Westerplatte" zostało zaakceptowane przez społeczność naszej szkoły: uczniów, rodziców, dyrekcję i nauczycieli. Jan Paweł II, podczas wizyty w Gdańsku na Westerplatte 12 czerwca 1987 r., zwrócił się właśnie do młodzieży słowami: "Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można "zdezerterować". Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba "utrzymać" i "obronić", tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak obronić - dla siebie i dla innych". Starając się o przyjęcie imienia "Obrońców Westerplatte" pragniemy zwrócić uwagę młodzieży na bohaterów, czasami bezimiennych, nieznanych, broniących swoich wartości, dla których Bóg, honor i Ojczyzna są najważniejsze, jedyne. Imię to nawiązuje do naszych wcześniejszych tradycji, do postaci majora Henryka Sucharskiego;(...). Nasze gimnazjum utrzymuje bliski kontakt z rodziną mata Bernarda Rygielskiego - obrońcy Westerplatte z placówki "Fort". Jego dwóch wnuków ukończyło naszą szkołę. Bernardowi Rygielskiemu, jak i pozostałym "OBROŃCOM WESTERPLATTE" pragniemy dziś oddać cześć przyjmując to włśnie imię."

9 WRZEŚNIA 2005: Obchody 40 - lecia NASZEJ SZKOŁY.

Wielka uroczystość:od mszy świętej w Kościele pw. Świętej Rodziny przemarsz do szkoły w asyście orkiestry wojskowej, przemowy zaproszonych gości do spotkania z Gronem Pedagogicznym i Radą Szkoły oraz festynu. W pamięci pozostały nam słowa szczególnego gościa - Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, który w homilii przywołał znamienną wypowiedź Jana Pawła II. Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent Lech Wałęsa.

26 LUTEGO 2007: Gimnazjum nr 11 otrzymało imię Obrońców Westerplatte na podstawie Uchwały RMG z dnia 26.02.2007 r.

3 WRZEŚNIA 2007: Inauguracja Gdańskiego Roku Szkolnego 2007/2008 połączona z nadaniem imienia "Obrońców Westerplatte" Gimnazjum nr 11;w trakcie uroczystości została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa z imieniem Szkoły.

1 WRZEŚNIA 2017: Gimnazjum nr 11 zostaje wygaszone. Powstaje ponownie Szkoła Podstawowa nr 72. Zostaje zachowany patron "Obrońcy Westerplatte".

1 WRZEŚNIA 2020: Po połączeniu Przedszkola nr 16 i Szkoły Podstawowej nr 72 powstaje Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3.

DYREKTORZY:

  • WŁADYSŁAW SIWOŃ (1965 - 1982)
  • MIROSŁAW SZTYBER (1982 - 2003)
  • ANNA PAJĄK (2003 - 2008)
  • TERESA LITWIN (2008 - 2013)
  • DOROTA SUCHACZ (2013 - 2017)
  • ARTUR JASTRZĄB od 01.09.2017