Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący: Amelia Migas

Zastępca Przewodniczącego: Adam Samaszko

Członkowie:

  • Zuzanna Tonko,
  • Adrian Blezień,
  • Alicja Brudniak.

Opiekun SU: p. Patrycja Krause