Dyrekcja i pracownicy administracji w SP72 w Gdańsku:

Dyrektor ZSP3 (Szkoła Podstawowa nr 72 i Przedszkole nr 16): Artur Jastrząb

Wicedyrektor ds. szkoły: Katarzyna Jędrys - Siuda

Wicedyrektor ds. przedszkola: Anna Czujko 

Sekretarz szkoły: Magdalena Zając

Specjalista ds. administracji i żywienia: Patrycja Gawinkowska