Stołówka szkolna w SP72 w Gdańsku

informuje, że informacje dotyczące jadłospisu znajdują się na stronie: https://jemyzdrowo.edu.pl/ oraz są wywieszone przy stołówce szkolnej i w szatni. 

Nieobecności dzieci - odwołanie posiłku - należy zgłaszać do godz. 9.00 danego dnia roboczego na adres email:

p.gawinkowska@zsp3.edu.gdansk.pl lub telefonicznie: 583073121