Nauczyciele Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Marta Rosa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego, terapeuta pedagogiczny
 2. Bernadeta Skwierawska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel plastyki
 3. Natalia Grygiel - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. Beata Chylińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, WDŻ
 5. Patrycja Goc - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, TUS
 6. Emilia Wojewoda - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, TUS
 7. Natalia Gaweł - nauczyciel wspomagający, rewalidator
 8. Magdalena Kaźmierczak-Burchardt - nauczyciel wspomagający, rewalidator 
 9. Daria Keiss-Dolańska - nauczyciel wspomagający
 10. Ewa Sawicka - nauczyciel wspomagający, rewalidator
 11. Joanna Wrońska - nauczyciel języka polskiego
 12. Danuta Bocheńska - nauczyciel języka polskiego
 13. Milena Rajkowska-Panius - nauczyciel matematyki, plastyki
 14. Dorota Rządczyk - nauczyciel matematyki
 15. Weronika Skierka-Janicka - nauczyciel biologii, przyrody, świetlicy
 16. Maria Kubinowska - nauczyciel języka angielskiego, techniki
 17. Anna Fularczyk - nauczyciel języka angielskiego
 18. Piotr Zygmunt - nauczyciel historii
 19. Miłosław Gucwa - nauczyciel geografii, informatyki
 20. Patryk Skarbek-Tłuchowski - nauczyciel muzyki
 21. Artur Jastrząb - nauczyciel WF, FIT
 22. Jarosław Jasiel - nauczyciel informatyki, WF, FIT
 23. Patrycja Krause - nauczyciel WF, FIT
 24. Ernest Kurys - nauczyciel WF, FIT
 25. Przemysław Osadowski - nauczyciel WF, FIT
 26. Kinga Wojciecjowska - nauczyciel wspomagający 
 27. Katarzyna Jędrys-Siuda - nauczyciel świetlicy
 28. Agnieszka Koprowska - nauczyciel świetlicy
 29. Iga Kamińska - nauczyciel świetlicy
 30. Arleta Kaliczak - nauczyciel świetlicy
 31. Magdalena Kocańda - bibliotekarz
 32. Małgorzata Siudek - pedagog
 33. Jacek Morga - psycholog
 34. Justyna Przybyłek-Stefaniak - logopeda
 35. Bożena Rzepka - nauczyciel religii, świetlicy
 36. Sławomir Błażejak - nauczyciel religii