Wolontariat w SP72 w Gdańsku

Wolontariat,  jako działalność charytatywna,  ma za zadanie niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym.

W naszej szkole działamy na rzecz krzewienia idei wolontariatu,  dzięki czemu uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania empatii i prospołecznych postaw.

Z dniem 1 września 2022r. w naszej  szkole zostało powołane Szkolne Koło Caritas. 

Do głównych zadań szkolnego wolontariatu należy:

  • zbiórka darów rzeczowych m.in. dla seniorów, podopiecznych hospicjów,  dla osób potrzebujących
  • kwesty pieniężne ( m.in. Pola Nadziei, Urodziny Tumbo),
  • organizacja kiermaszy,
  • udział w przedsięwzięciach charytatywnych,
  • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych: koncerty, gale,  spektakle, przedstawienia,
  • organizacja zabaw i wolnego czasu w szkolnej świetlicy,
  • szkolenia dla wolontariuszy, 
  • promocja wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalnym,
  • obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 5 grudnia.

Nasze hasło to: Razem możemy więcej!