Zajęcia z uczniem zdolnym - tutaj podnosimy swoje wyniki

W naszej szkole prowadzone są zajęcia dla dzieci uzdolnionych. Zajęcia prowadzi psycholog szkolny, Jacek Morga. Zajęcia mają na celu rozwój potencjału intelektualnego uczniów. W zajęciach uczestniczą uczniowie, którzy chcą uzyskać wysokie wyniki w zakresie inteligencji wzrokowej, praktycznej, słownej i matematycznej. W trakcie zajęć uczniowie wykonują serię testów, zadań i ćwiczeń, które wymagają od nich koncentracji, uwagi, myślenia i rozumowania logicznego. Po wykonaniu pewnego działu zadań uczniowie otrzymują informację zwrotną o poprawności i błędach w trakcie pracy oraz kierunku, w którym powinni dalej zmierzać, aby poprawić swoje wyniki.