Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Wysokość składki w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 100 złotych/ucznia.