Fundusze i wydatki Rady Rodziców:

Rada Rodziców jest organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły. Jednym z jej celów jest uatrakcyjnienie pobytu naszych pociech w szkole, a także zrobienie w miarę możliwości wszystkiego, aby nasze dzieci były na terenie szkoły bezpieczne i zapewnienie im pełnego komfort uczestniczenia w tym, co szkoła proponuje. W tym celu gromadzimy fundusze, które przeznaczane są w szczególności na:

-dofinansowanie różnego rodzaju konkursów i turniejów szkolnych;
-dofinansowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak Dzień Dziecka;
-zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych czy sportowych;
-zakup dyplomów, listów gratulacyjnych, pucharów i medali dla laureatów konkursów;
-zakup książeki;
-zakup środków dydaktycznych;
-zakup sprzętu technicznego.