Kontakt do Rady Rodziców SP72:

rada.rodzicow.72@int.pl