"Sprzątanie Świata" to akcja polegająca na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ta wspólna lekcja poszanowania środowiska już za nami🧐🗑

Pamiętajmy jednak, żeby dbać o środowisko nie tylko od święta. Tak niewiele trzeba, by pomóc Matce Ziemi, a wiele zależy od nas samych🌏🌳