Dnia 22 stycznia odbyło się w naszej szkole uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klas pierwszych. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Na początku uczniowie tworząc pociąg, wjeżdżali na kolejne stacje, gdzie poznali m.in. prośby książek, niszczone książki, narodziny baśni, zadbane książki, sportowe itp. Następnie przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.
My uczniowie pierwszej klasy,
Uroczyście przyrzekamy,
Że będziemy książki kochać,
Krzywdy zrobić im nie damy
I wskazówek i rad książek
Będziemy słuchać z uwagą,
Obowiązki czytelnika
Traktować z wielką powagą!
PRZYRZEKAMY.
Po uroczystym przyrzeczeniu, nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe książeczki.
Zapraszamy Was ponownie!!!